LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

BŁĄD CO DO PRZEDMIOTU SPADKU

IV CSK 28/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 30-11-2017

Powołanie się przez spadkobiercę na błąd co do przedmiotu spadku

O błędzie co do przedmiotu spadku można mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności spadkobiercy, czy też, mówiąc inaczej, jest on usprawiedliwiony okolicznościami sprawy. Poprzestanie na pozbawionym konkretnych podstaw przypuszczeniu, dotyczącym stanu majątku spadkowego, nie może być uznane za błąd istotny, lecz za lekkomyślność, która nie stanowi podstawy uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia (niezłożenia oświadczenia) woli na podstawie przepisów o wadach oświadczenia woli.