LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

ADWOKAT

MARZENA KORZENIEWSKA-GAJEWSKA

UL. BUDOWLANYCH 35,

II PIĘTRO, POKÓJ NR 50

43-100 TYCHY

Kancelaria Adwokacka Tychy jest czynna:

  • poniedziałek: 9:00 - 19:00
  • wtorek: 9:00 - 17:00
  • środa, czwartek, piątek: 9:00 - 15:00

Adwokat przyjmuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

tel. kom.: 692 938 422

e-mail: mk@adwokat-korzeniewska.pl

 

 

AKTUALNOŚCI PRAWNETestament ustny

(więcej…)


Sprawowanie opieki naprzemiennej

(więcej…)


Kształtowanie kontaktów rodziców z ubezwłasnowolnionym dorosłym dzieckiem

(więcej…)


Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji a zniesienie świadomości

(więcej…)


Skutki braku zgody drugiego małżonka na zawarcie umowy poręczenia

(więcej…)


Podział majątku wspólnego małżonków a majątek nieobjęty wnioskami stron

(więcej…)


Zawarcie umowy o roboty budowlane

(więcej…)


Obowiązek dopuszczenia dowodu z dalszej opinii biegłego

(więcej…)


Nieodrzucenie spadku z powodu błędu

(więcej…)


Alimenty od małżonka a renta rodzinna

(więcej…)


Wysokości odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia

(więcej…)


Umowa o roboty budowlane

(więcej…)


Zasady wykładni oświadczeń woli stron umowy

(więcej…)


Przynależność poszczególnych składników majątku do dorobku małżonków

(więcej…)


Choroba psychiczna testatora a nieważność testamentu

Czytaj dalej


Moment właściwy dla oceny wyczerpania przez przedmioty przeznaczone w testamencie prawie całego spadku

(więcej…)


Odsetki za opóźnienie – termin wymagalności roszczenia o zachowek

(więcej…)


Dopuszczenie opinii biegłego przez sąd odwoławczy

(więcej…)


Posiadanie zbytkownego mieszkania a pozostawanie w niedostatku

(więcej…)


Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

(więcej…)


Umowa o dzieło

(więcej…)


Zastrzeżenia do protokołu

(więcej…)


Ubezwłasnowolnienie

(więcej…)


Dowód z opinii biegłego

(więcej…)


ZMIANA POSTANOWIENIA SPADKOWEGO

(więcej…)