LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

DŁUGI SPADKOWE

I ACa 395/17 – wyrok SA Białystok z dnia 26-10-2017

Długi wchodzące w skład masy spadkowej a długi spadkobiercy

Do masy spadkowej wchodzą jedynie długi istniejące, które powstały za życia spadkodawcy. Z datą otwarcia spadku spadkobiercy wstępują w sytuację prawną zmarłego, czyli w przypadku istniejącego długu stają się dłużnikami. Z datą śmierci spadkodawcy jego dług staje się długiem spadkobiercy. Oznacza to, że zaliczeniu do długów spadkowych podlegają tylko długi spadkodawcy istniejące na dzień otwarcia spadku i w wysokości przypadającej na tę datę. Zadłużenie po tej dacie jest już zadłużeniem spadkobiercy, czyli wszelkie koszty związane z obsługą tego zadłużenia, z powstałymi po tej dacie odsetkami, stanowią dług spadkobiercy. Nie można więc skutecznie domagać się ich uwzględnienia przy ustalaniu czystej wartości spadku. Do tej wartości zalicza się długi spadkodawcy, a nie długi spadkobiercy.