LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEGO MIESZKANIA

I ACz 1126/15 – postanowienie SA Kraków z dnia 25-06-2015

Brak podstaw do zabezpieczenia w toku sprawy o rozwód kwestii uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Aktualny stan prawny nie dopuszcza udzielenia w toku postępowania rozwodowego zabezpieczenia polegającego na uregulowaniu sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Nie można przyjąć, że jest to przypadkowe zaniechanie ustawodawcy, skoro miał on świadomość konieczności odesłania do postępowania zabezpieczającego w procesie o rozwód kwestii alimentacyjnych, roszczeń o zaspokojenie potrzeb rodziny, jak też kwestii uregulowania zagadnień władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi (art. 445[1]