LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

Kształtowanie kontaktów rodziców z ubezwłasnowolnionym dorosłym dzieckiem


III CZP 11/18 – uchwała SN – Izba Cywilna z dnia 17-05-2018

Rodzicom dorosłego dziecka, które jest ubezwłasnowolnione całkowicie z powodu niepełnosprawności umysłowej i dla którego ustanowiono opiekuna, nie przysługuje uprawnienie do żądania rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy o sposobie utrzymywania kontaktów z tym dzieckiem.

http://www.adwokat-korzeniewska.pl/c/terminy-prawnicze/