LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

Pytanie o przekonania religijne podczas rozmowy o pracę

Pytanie o przekonania religijne podczas rozmowy o pracę

Zgodnie z art. 53 ust. 7 Konstytucji, nikt nie może być obowiązany przez organ władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Brzmienie przywołanego przepisu nie obejmuje jednak swoim zakresem relacji prywatnoprawnych. W płaszczyźnie prywatnoprawnej przekonań religijnych dotyczy m.in. przepis art. 11³ Kodeksu pracy Zgodnie z nim pozyskiwanie przez pracodawcę informacji o przekonaniach religijnych kandydata na pracownika jest bezprawne. Również wśród danych wymienionych w przepisie art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, nie ma informacji dotyczących przekonań religijnych potencjalnego pracownika. Pozyskiwanie informacji o przekonaniach religijnych kandydata będzie jednak dozwolone, jeżeli będą one stanowiły kwalifikacje wymagane dla zatrudnienia na danym stanowisku (A.Drozd „Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004 r.). Jako przykład mogą służyć wymagania stawiane nauczycielom religii, czy katechetom na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14.10.1992r. (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.). Pytanie pracodawcy o przekonania religijne kandydata będzie więc trzeba w takim przypadku, uznać za dozwolone na podstawie przepisu art. 22¹ § 4 Kodeksu pracy.