LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

Skutki braku zgody drugiego małżonka na zawarcie umowy poręczenia


V CSK 508/17 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 17-05-2018

Jeżeli w umowie poręczenia brak zastrzeżenia dotyczącego zakresu odpowiedzialności małżonka i umowa dotyczy czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, a zgoda drugiego małżonka nie została wyrażona, jak też nie doszło do potwierdzenia tej umowy przez drugiego małżonka, ma zastosowanie sankcja nieważności przewidziana w art. 37 § 1 KRO

www.adwokat-tychy.com