LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

ZAKAZ KONKURENCJI

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., III PZP 2/15

​Artykuł 23(1) § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.