LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

ZMIANA POSTANOWIENIA SPADKOWEGO

I CSK 75/18 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 18-04-2018

Postępowanie o zmianę postanowienia spadkowego

Postępowanie o zmianę postanowienia spadkowego nie służy i nie może być wykorzystywane jako środek do usunięcia skutków bezczynności, czy wręcz błędów uczestnika postępowania spadkowego. Nie wyklucza to, co do zasady, możliwości powoływania się przez wnioskodawcę w postępowaniu o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na nowe dowody, także w ramach poprzednio zgłoszonej podstawy nieważności testamentu, jeżeli nie mógł powołać ich w postępowaniu spadkowym.