LANGUAGE: PL UK DE
Kancelaria Adwokacka

ZRZECZENIE SIĘ ZACHOWKU

III CZP 110/16 – uchwała SN – Izba Cywilna z dnia 17-03-2017

Dopuszczalność zawarcia umowy zrzeczenia się prawa do zachowku

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 KC).