Nieruchomości

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności:
 • prowadzenie sporów między współwłaścicielami nieruchomości,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności i posiadania,
 • reprezentacja w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 • pomoc przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie niwelacji niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
 • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • pomoc przy zawieraniu transakcji sprzedaży i kupna nieruchomości,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza akt ksiąg wieczystych, reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • dokonywanie podziałów nieruchomości do używania,
 • reprezentowanie w konfliktach wynikających z korzystania i zarządu nieruchomością,
 • analizę i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości (m.in. umów deweloperskich, umów najmu, dzierżawy, kupna i sprzedaży nieruchomości).
Przewiń do góry