Skutki orzeczenia separacji

Zgodnie z przepisem artykułu 614 § 1 KRO orzeczenie separacji ma skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Skutki te powstają, chociaż węzeł małżeński istnieje nadal. Trzy najważniejsze różnice pomiędzy orzeczeniem separacji, a orzeczeniem rozwodu są następujące: małżonek wobec którego orzeczono separację nie może zawrzeć nowego małżeństwa, nie może powrócić … Czytaj dalej Skutki orzeczenia separacji