Sprawy cywilne

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności:
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
  • dochodzenie zwrotu należności,
  • sprawy z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową,
  • dochodzenie kar umownych,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych (m.in. uszczerbek na zdrowiu, śmierć osoby najbliższej i naruszenie dóbr osobistych),
  • negocjacje kontraktów handlowych,
  • analizy i opinie prawne,
  • pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, zastrzeżenie prawa własności),
  • reprezentowanie w sprawach odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów.
Przewiń do góry