Sprawy egzekucyjne

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności:
  • prowadzenie postępowania polubownego, obejmującego kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do dobrowolnej zapłaty należnej kwoty, negocjowanie z dłużnikiem sposobu i terminu spełnienia świadczenia i nadzorowanie jego spłaty,
  • prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie wierzyciela przed sądem w celu uzyskania tytułu wykonawczego, będącego podstawą wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi),
  • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (sporządzenie i złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i nadzorowanie jej przebiegu, podejmowanie wszelkich możliwych działań, które usprawnią i przyspieszą działania podejmowane przez komornika sądowego),
  • uzyskiwanie klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcom prawnym,
  • wnoszenie skarg na czynności komorników,
  • wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych w imieniu dłużnika,
  • wnoszenie zażaleń na postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności,
  • negocjowanie w imieniu dłużnika spłaty zadłużenia z wierzycielami,
  • doradztwo w zakresie minimalizowania kosztów egzekucji.
Przewiń do góry