Sprawy pracownicze

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności:
  • doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców, w tym w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy (pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia),
  • konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej,
  • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych (m.in. dotyczących odszkodowań, przywrócenia do pracy, naruszenia zakazu konkurencji).
Przewiń do góry