Sprawy rodzinne

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności: rozwody i separacje, podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami, alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja, ugody alimentacyjne), pozbawienie, ograniczenie i powierzenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem, doradztwo dotyczące wyboru optymalnego dla sytuacji Klienta ustroju majątkowego małżeńskiego, projektowanie umów majątkowych … Czytaj dalej Sprawy rodzinne