Zdrada

Zgodnie z przepisem art. 23 k.r.o. strony zawierając małżeństwo zobowiązują się do wzajemnej pomocy i wierności. Naruszenie zasady wierności prowadzi więc do złamania danego słowa (wyrok SA w Katowicach z 18.02.2010 r., I ACa 29/10). Zdrada narusza powszechnie przyjęte normy moralne i jest wyrazem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. „Istotą małżeństwa są (bowiem), między innymi, stosunki … Czytaj dalej Zdrada