ALIMENTY NA DZIECKO – POTRZEBY

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka do alimentów.             W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy” (uchwała Sądu Najwyższego z 16.12.1987 r., III CZP 91/86). Sąd Najwyższy podkreśla, że składają się na nie „potrzeby … Czytaj dalej ALIMENTY NA DZIECKO – POTRZEBY