Dział spadku

Dział spadku podział pomiędzy spadkobierców dziedziczonego majątku spadkowego. Można go dokonać w trybie sądowym (nieprocesowe postępowanie), bądź umownie (przy czym jeżeli do spadku należy nieruchomość umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego). Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Umowny dział spadku … Czytaj dalej Dział spadku