Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Rozstrzygnięcie o kontaktach rodzica z dzieckiem może zostać zmienione, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (art. 1135 KRO). Sąd może też zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności poprzez ich skierowanie do odpowiednich placówek zajmujących się terapią rodziną, poradnictwem i pomocą rodzinie (art. 1134 KRO). Jeżeli postawa rodzica wobec dziecka stanowi zagrożenie jego prawidłowego rozwoju, sąd … Czytaj dalej Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem