Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Rozstrzygnięcie o kontaktach rodzica z dzieckiem może zostać zmienione, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (art. 1135 KRO). Sąd może też zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności poprzez ich skierowanie do odpowiednich placówek zajmujących się terapią rodziną, poradnictwem i pomocą rodzinie (art. 1134 KRO). Jeżeli postawa rodzica wobec dziecka stanowi zagrożenie jego prawidłowego rozwoju, sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem do niektórych ich form (art. 1132 § 2 KRO). W szczególności sąd opiekuńczy może:
  • zakazać spotykania się z dzieckiem,
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • zezwolić na spotkanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  • zakazać porozumiewania się na odległość.
Czytaj więcej:
Kontakty z dzieckiem
Skutki orzeczenia separacji
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
Przewiń do góry