Podział majątku

             Podział majątku jest procesem prawnym, który może być skomplikowany i wymagać od stron sporo czasu oraz cierpliwości. Zależy ponadto od wielu czynników, takich jak rodzaj majątku do podziału, stosunki między stronami, a także, czy będzie to podział majątku polubowny, czy sporny. Proces dzielenia majątku składa się z kilku etapów następujących po sobie. Najczęściej w podziale majątku wyróżnić można:

1. Określenie rodzaju majątku – Pierwszym krokiem jest określenie rodzaju majątku do podziału. Chodzi tu o zdefiniowanie co jest tym majątkiem.

2. Inwentaryzacja majątku – Po określeniu rodzaju majątku następuje inwentaryzacja. Zaznaczam, że ten krok może być skomplikowany, szczególnie gdy mamy do czynienia z większą ilością nieruchomości lub innymi skomplikowanymi aktywami. Często wymaga wsparcia specjalistów, takich jak rzeczoznawcy majątkowi, księgowi, czy prawnicy. 

3. Wycena majątku – Po inwentaryzacji następuje wycena majątku. Ten krok jest niezbędny do ustalenia, jakie są wartości poszczególnych składników majątku. Wycena nieruchomości, czy przedsiębiorstw zazwyczaj wymaga pomocy specjalistów. Takie wsparcie jest wskazane żeby poprawnie wycenić składniki majątku. podział majątku

4. Porozumienie – Idealną sytuacją jest, gdy strony są w stanie dojść do porozumienia i zgodzić się co do podziału majątku. W praktyce jednak, często dochodzi do sporów, które wymagają interwencji prawnika, mediatora, a w skrajnych przypadkach sądu.

5. Sądowy podział majątku – Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, sprawa trafia do sądu. Tam sędzia dokonuje podziału majątku, który jest wiążący dla obu stron. Dlatego tak ważna jest zebrana dokumentacja dotycząca składników majątku.

6. Realizacja podziału – Ostatnim krokiem jest realizacja podziału majątku. W praktyce może to oznaczać sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków, przeniesienie własności, wypłatę kompensat itp.

Każda z tych faz może być procesem długotrwałym i skomplikowanym, szczególnie w przypadku konfliktów. Dlatego często zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika lub innego specjalisty, aby upewnić się, że podział majątku jest przeprowadzany prawidłowo i sprawiedliwie. Adwokat specjalizujący się w podziale majątku jest w stanie dobrze przygotować do takiego procesu. 

Marzena Korzeniewska-Gajewska Adwokat

Podział majątku – potrzebne dokumenty

Przewiń do góry