Podział majątku – potrzebne dokumentyPrzygotowanie odpowiedniej dokumentacji jest kluczowe w procesie o podział majątku. Oto kilka dokumentów, które mogą okazać się niezbędne w procesie dzielenia majątku:

 

  • Akt małżeństwa wraz z umową notarialną rozdzielności majątkowej bądź z prawomocnym odpisem wyroku o ustanowieniu rozdzielności majątkowe.
  • Po rozwodzie: prawomocny odpis wyroku rozwodowego.
  • Akty własności dotyczące posiadanych nieruchomości.
  • Dowody rejestracyjne i umowy kupna-sprzedaży dla samochodów.
  • Wyciągi bankowe dokładnie pokazujące stan kont i inwestycji na dzień rozdzielności majątkowej.
  • Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych, takie jak pożyczki, kredyty etc.
  • Dokumenty dotyczące polis ubezpieczeniowych, planów emerytalnych i innych aktywów finansowych.
  • Dowody na wartość innych posiadanych przedmiotów, takich jak biżuteria, dzieła sztuki itp.podział majątku
  • Umowy darowizny i prawomocny odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź poświadczenie dziedziczenia – w celu wykazania majątku osobistego.
  • Dokumenty potwierdzające wartość przedsiębiorstwa, jeśli jest ono częścią majątku.

Warto również pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dzielenie majątku może dotyczyć różnych rzeczy, więc i dokumenty mogą się różnić. Dlatego powyższa lista nie jest wyczerpująca i na pewno trzeba ją uzupełnić o dokumenty potrzebne w konkretnej sprawie. W razie wątpliwości zawsze zaleca się skonsultowanie się z adwokatem.

Adwokat Marzena Korzeniewska-Gajewska

 

Podział majątku przed rozwodem

Przewiń do góry