Podwyższenie alimentów

Ponowne zwrócenie się do sądu o podwyższenie alimentów może mieć miejsce, gdy okoliczności, które były podstawą do ustalenia wysokości alimentów uległy zmianie. Istotnym jest, aby była to zmiana trwała, a nie jedynie chwilowa.

Najczęściej podwyższenie alimentów następuje, gdy dochody uprawnionego do ich otrzymania (np. dzieci) z różnych źródeł się zmniejszyły, a koszty ich utrzymania zwiększyły. Mogą to być sytuacje takie jak, wzrost kosztów opieki medycznej, potrzeba pokrycia kosztów terapii, wyższych kosztów edukacji. Znaczenie mają również podwyżki cen żywności, czy rachunków.

Pozew o podniesienie alimentów może być również uzasadniony, gdy dochody zobowiązanego do ich płacenia (np. rodzica) znacząco się zwiększyły. Przykładowo, zobowiązany do płacenia alimentów otrzymał awans, wyższą pensję lub odziedziczył majątek.

Alimenty – czym one są?

Przed rozpoczęciem procesu o podniesienie alimentów, należy przygotować się do udowodnienia powyższych okoliczności. Wymaga to zgromadzenia stosownych dokumentów. Należy przygotować między innymi: wyciągi bankowe, dokumenty płacowe, rachunki, dokumentację medyczną. Ważne są również inne dowody wydatków na dziecko/dzieci itp. Dopiero po przygotowaniu takich dokumentów warto zwrócić się do adwokata z pytaniem o zasadność wniesienia sprawy do sądu.

Warto również pamiętać, że decyzja o podniesieniu alimentów zawsze zależy od sądu. Jest ona uzależniona od wielu czynników, takich jak poziom dochodów obu stron, standard życia dziecka, jego potrzeby, zdrowie, wiek itp. W związku z tym, zawsze warto skonsultować decyzję o podniesieniu alimentów z prawnikiem. Adwokat udzieli wówczas odpowiedniej porady, zaproponuje pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu. Będzie również w stanie pomóc w ustaleniu wysokości alimentów o które klient wnosi. Adwokat posiada niezmiernie potrzebne w tej kwestii doświadczenie, jest mu łatwiej a przede wszystkim obiektywniej podejść do wysokości alimentów. Potrafi ocenić czy stawka jest możliwa do osiągnięcia.

Waloryzacja alimentów, czy jest uwzględniana w wyroku?

Aktualnie prawnicy w sądach widzą coraz więcej pozwów o podwyższenie alimentów, które wynikają z powodu wzrostu kosztów utrzymania. Niestety wyroki sądów nie uwzględniają waloryzacji alimentów. W sytuacji kiedy strony nie mogę się porozumieć co do nowej wysokości alimentów należy w takim przypadku udać się do adwokata i omówić kwestię podwyższenia alimentów indywidualnie.

 

Rozwód a separacja w polskim prawie

Przewiń do góry