Podwyższenie alimentów

Ponowne zwrócenie się do sądu o podwyższenie alimentów może mieć miejsce, gdy okoliczności, które były podstawą do ustalenia wysokości alimentów uległy zmianie. Istotnym jest, aby była to zmiana trwała, a nie jedynie chwilowa.

Najczęściej podwyższenie alimentów następuje, gdy dochody uprawnionego do ich otrzymania (np. dzieci) z różnych źródeł się zmniejszyły, a koszty ich utrzymania zwiększyły. Mogą to być sytuacje takie jak, wzrost kosztów opieki medycznej, potrzeba pokrycia kosztów terapii, wyższych kosztów edukacji. Znaczenie mają również podwyżki cen żywności, czy rachunków.

Pozew o podniesienie alimentów może być również uzasadniony, gdy dochody zobowiązanego do ich płacenia (np. rodzica) znacząco się zwiększyły. Przykładowo, zobowiązany do płacenia alimentów otrzymał awans, wyższą pensję lub odziedziczył majątek.

Przed rozpoczęciem procesu o podniesienie alimentów, należy przygotować się do udowodnienia powyższych okoliczności. Wymaga to zgromadzenia stosownych dokumentów. Należy przygotować między innymi: wyciągi bankowe, dokumenty płacowe, rachunki, dokumentację medyczną. Ważne są również inne dowody wydatków na dziecko/dzieci itp. Dopiero po przygotowaniu takich dokumentów warto zwrócić się do adwokata z pytaniem o zasadność wniesienia sprawy do sądu.

Warto również pamiętać, że decyzja o podniesieniu alimentów zawsze zależy od sądu. Jest ona uzależniona od wielu czynników, takich jak poziom dochodów obu stron, standard życia dziecka, jego potrzeby, zdrowie, wiek itp. W związku z tym, zawsze warto skonsultować decyzję o podniesieniu alimentów z prawnikiem. Adwokat udzieli wówczas odpowiedniej porady, zaproponuje pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu. Będzie również w stanie pomóc w ustaleniu wysokości alimentów o które klient wnosi.

 

Rozwód a separacja w polskim prawie

Przewiń do góry