Rozwód a separacja w polskim prawie

Rozwód a separacja w polskim prawie to dwie różne instytucje prawne.

Rozwód to formalny koniec małżeństwa orzeczony przez sąd. Proces ten wymaga udowodnienia, że małżeństwo trwale się rozpadło i nie ma widoków na tzw. restytucję związku. Po rozwodzie strony mogą zawrzeć nowy związek małżeński.

 

Separacja prawna również orzekana jest przez sąd, nie kończy jednak definitywnie małżeństwa. Małżeństwo bowiem formalnie nadal istnieje, mimo że małżonkowie nie prowadzą wspólnego pożycia. Podobnie jak rozwód, separacja reguluje kwestie majątkowe, opieki nad dziećmi, czy kwestię  alimentów. Ważne jest jednak, że separacja nie pozwala na zawarcie nowego związku małżeńskiego.

 

Decyzja co do tego, które rozwiązanie jest lepsze, to kwestia personalna i zależy od konkretnej sytuacji. Separacja może być dobrym rozwiązaniem, gdy strony chcą na spokojnie rozważyć przyszłość swojego małżeństwa. Gdy nie chcą jeszcze podejmowania radykalnej decyzji o rozwodzie. Może to być też opcja dla osób, które ze względów światopoglądowych lub religijnych nie chcą się rozwodzić.

 

Rozwód natomiast może być lepszym rozwiązaniem, gdy jedna lub obie strony chcą definitywnie zakończyć małżeństwo i mieć możliwość wejścia w nowy związek małżeński.

 

Koszty rozwodu mogą być różne, w zależności od wielu czynników. Zwłaszcza od tego, czy rozwód zostanie przeprowadzony z orzekaniem o winie oraz ile elementów dotyczących wspólnych dzieci stron jest spornych. Na koszty postępowania rozwodowego składa się opłata sądowa od pozwu, koszt wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dzieci stron. Do tego trzeba dodać koszt wynagrodzenia pełnomocnika procesowego i koszt opinii biegłych.podział majątku

 

Opłata sądowa za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Jeśli jednak jedna ze stron złoży wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, koszt ten może być zmniejszony lub nawet strona może zostać całkowicie zwolniona od konieczności jego ponoszenia.

 

Wynagrodzenie adwokata zależy natomiast od wielu czynników, takich jak m.in. stopień skomplikowania sprawy, ilość spodziewanych czynności, które będzie musiał wykonać adwokat.

 

Warto pamiętać, że rozwód to także koszty poza finansowe. Takie jak stres emocjonalny dla stron i ich dzieci. Dlatego decyzja o rozwodzie powinna być dobrze przemyślana.

Kancelaria Adwokacka Tychy

Mediacja a rozwód

Przewiń do góry