Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Zakaz kontaktów z dzieckiem może być orzeczony na czas oznaczony lub nieoznaczony. W przypadku kiedy zakaz został orzeczony na jakiś czas, istnieje możliwość złożenia w trybie art. 1135 KRO wniosku o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, a przyczyny orzeczonego zakazu ustały (nastąpiło uzdrowienie relacji albo zaistniała taka poprawa, że zakaz generalny jest sprzeczny z dobrem dziecka). Najsurowszy środek w postaci zakazu utrzymywania kontaktów orzeka sąd opiekuńczy w przypadku poważnego zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka (art. 1133 KRO). Ma to miejsce zwłaszcza, gdy osobista styczność rodzica z dzieckiem może zagrażać jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu, prawidłowemu rozwojowi, prowadzić do kształtowania u niego postaw aspołecznych, czy demoralizacji, a także postawy wrogości względem drugiego rodzica(co w praktyce bardzo często mam miejsce). Zagrożenie to ponadto musi być poważne.
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
Separacja sądowa a separacja faktyczna
Przewiń do góry