OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka.

            Zgodnie z przepisem 135 § 2 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego wykonywanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka. Ocena, czy osobiste starania o dziecko wyczerpują obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w całości czy tylko częściowo, zależy przede wszystkim od wieku dziecka. Jeżeli dziecko jest jeszcze małe, a więc tym samym wymaga stałej opieki i osobistych starań rodzica, który wskutek tego nie może wykonywać pracy zarobkowej lub może ją wykonywać jednak w ograniczonym zakresie, to najczęściej cały albo większa część ciężaru dostarczania środków materialnych na utrzymanie dziecka powinien ponieść drugi z rodziców. Oczywiście nie bez znaczenia w takim wypadku jest sytuacja osobista każdego z rodziców, ich położenie materialne, stan ich zdrowia, wykształcenie itp.

Przewiń do góry