Zakres usług – Klient indywidualny

Zaliczka a zadatek

Zarówno zadatek i zaliczka wpłacane są na poczet wykonywanej w przyszłości umowy. Różni je jednak rola jaką pełnią w stosunkach prawnych. Zaliczka to świadczenie pieniężne na poczet należności wynikającej z określonego stosunku prawnego (stanowi ona część ceny). Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku , nie została wprost uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zasady jej funkcjonowania wyprowadza się …

Zaliczka a zadatek Czytaj więcej->

Sprawy egzekucyjne

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności: prowadzenie postępowania polubownego, obejmującego kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do dobrowolnej zapłaty należnej kwoty, negocjowanie z dłużnikiem sposobu i terminu spełnienia świadczenia i nadzorowanie jego spłaty, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie wierzyciela przed sądem w celu uzyskania tytułu wykonawczego, będącego podstawą wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi), …

Sprawy egzekucyjne Czytaj więcej->

Nieruchomości

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności: prowadzenie sporów między współwłaścicielami nieruchomości, prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności i posiadania, reprezentacja w sprawach o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych, pomoc przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie niwelacji niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym …

Nieruchomości Czytaj więcej->

Sprawy pracownicze

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności: doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców, w tym w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy (pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia), konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich …

Sprawy pracownicze Czytaj więcej->

Sprawy spadkowe

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności: stwierdzenia nabycia spadku, przeprowadzanie umownych i sądowych działów spadków, sprawy o zachowek, doradztwo w sprawach spadkowych przed i po śmierci spadkodawcy (testamenty, zrzeczenia się dziedziczenia i inne), uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku lub przekroczenia terminu do odrzucenia spadku, sprawy dotyczące odpowiedzialności za …

Sprawy spadkowe Czytaj więcej->

Sprawy rodzinne

Zakres usług Kancelarii w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności: rozwody i separacje, podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami, alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja, ugody alimentacyjne), pozbawienie, ograniczenie i powierzenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem, doradztwo dotyczące wyboru optymalnego dla sytuacji Klienta ustroju majątkowego małżeńskiego, projektowanie umów majątkowych …

Sprawy rodzinne Czytaj więcej->

Przewiń do góry