Wyrok rozwodowy

Zasadą jest, że w braku odmiennej woli stron sąd orzeka w wyroku rozwodowym o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Obligatoryjnym rozstrzygnięciem jest także orzeczenie o obowiązkach i prawach małżonków wobec ich małoletnich dzieci, a więc orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktach, jak i o alimentach na rzecz dzieci. Sąd orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków, jeżeli rozstrzygnięcie takie jest konieczne. W wyroku rozwodowym można także orzec eksmisję jednego z małżonków, przyznać mieszkanie jednemu z małżonków, podzielić majątek małżeński, czy też zasądzić alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego.

Więcej na temat rozwodu znajdziecie Państwo na:

Rozwód

Zdrada a rozwód

Alkoholizm a rozwód

Negatywne przesłanki rozwodu

Przewiń do góry