Negatywne przesłanki rozwodu

Przesłanka negatywna rozwodu, to przesłanka której wystąpienie powoduje, że sąd nie orzeknie rozwodu pomimo wystąpienia pozytywnych przesłanek – nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przesłankami negatywnymi rozwodu są: 1) jeśli wskutek ustania małżeństwa ucierpieć mogłoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, 2) jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, 3) jeśli rozwodu żąda małżonkę wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugie z małżonków odmawia zgody na rozwód (przez sąd weryfikowany jest powód odmowy zgody).

Więcej na temat rozwodu i jego przyczyn znajdziecie Państwo na:

Rozwód

Zdrada a rozwód

Alkoholizm a rozwód

Wyrok rozwodowy

Przewiń do góry