Czym jest separacja?

Separacja

jest to przerwanie więzi prawnych, jakie powstają w wyniku zawarcia małżeństwa. Separacja może być faktyczna, bądź formalna. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Pomimo, że separacja wywołuje skutki niemal analogiczne do rozwodu, przerwanie więzi prawnych następuje w mniejszym zakresie, niż to mam miejsce przy orzeczeniu rozwodu. Małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa i są zobowiązania do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Podstawą jej orzeczenia przez sąd jest stwierdzenie zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami (tzw. rozdzielenie małżonków od stołu i łoża). Negatywną przesłanką separacji jest dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz zasady współżycia społecznego. Orzeczenie separacji prowadzi do rozdzielności majątkowej oraz wyłączenia możliwości dziedziczenia na podstawie ustawy po zmarłym małżonku. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji , a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Orzekając separację sąd orzeka o winie rozkładu pożycia oraz o władzy rodzicielskiej na zasadach ustalonych dla orzekania rozwodu. Na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Czytaj również:

Rozwód tychy

Zdrada

Przewiń do góry