Zobowiązanie rodziców do określonego postępowania

Sąd orzekając kontakty z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania. Przepis artykuł 1134 KRO stwarza sądowi możliwość skierowania rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc, z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Na tej podstawie sąd może skierować rodziców w szczególności do ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Katalog placówek jest otwarty. Sąd może także zobowiązać rodziców do określonego postępowania, np. do informowania się w określonej formie i w odpowiednim czasie o przeszkodach uniemożliwiających realizację kontaktu w ustalonym czasie. Nadzór nad zobowiązaniem do określonego postępowania lub nad skierowaniem do odpowiedniej placówki może polegać na nałożeniu na rodziców obowiązku składania okresowych sprawozdań, przeprowadzania przez kuratora sądowego kontrolnych wywiadów środowiskowych, okresowym stawiennictwie w sądzie i rozmowie kontrolnej z rodzicami lub z dzieckiem, zasięgnięciu informacji bezpośrednio w placówkach świadczących pomoc rodzinie, placówkach leczniczych, terapeutycznych. Może to być także obowiązek składania zaświadczeń o podjęciu i kontynuowaniu terapii rodzinnej. Czytaj również:
ZAKRES ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH WOBEC DZIECKA
MAJĄTEK A ALIMENTY
Rozwód tychy
Przewiń do góry