ZAKRES ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH WOBEC DZIECKA

  Zgodnie z przepisem art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka, z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Oba wskazane elementy zależą od siebie, tzn. że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe … Czytaj dalej ZAKRES ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH WOBEC DZIECKA