Dopuszczenie opinii biegłego przez sąd odwoławczy

 

V CSK 366/17 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 24-04-2018

 

1. Polska procedura cywilna przewiduje model apelacji pełnej, zatem sąd II instancji w pełnym zakresie bada sprawę, dowody zebrane w I instancji, a w razie potrzeby je uzupełnia. Ta zasada dotyczy zwłaszcza powołania biegłego.

2. Dowód z opinii biegłego sądowego ma charakter szczególny, gdyż zasadniczo nie służy ustalaniu okoliczności faktycznych, lecz ich ocenie przez pryzmat wiadomości specjalnych. Do dokonywania wszelkich ustaleń w procesie powołany jest sąd, a nie biegły. To strony powinny wykazywać fakty, z których wywodzą skutki prawne, a zadaniem biegłego jest naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego w toku procesu i udostępnionego materiału dowodowego. Niekiedy jednak samo dokonanie ustaleń faktycznych wymaga dysponowania wiedzą techniczną oraz doświadczeniem w danej dziedzinie i może uzasadniać zasięgnięcie opinii biegłego.

Przewiń do góry