Podział majątku wspólnego małżonków a majątek nieobjęty wnioskami stron

V CSK 321/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 17-05-2018

Sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego nie jest związany wnioskami małżonków i jeżeli z oświadczeń ich wyniknie, iż istnieje jeszcze inny majątek wspólny wymagający podziału, to obejmie go postępowaniem. Przepis ten natomiast nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy istnieje i jaki inny jeszcze wspólny majątek.

Przynależność poszczególnych składników majątku do dorobku małżonków
Przewiń do góry