Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

IV CSK 549/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 24-04-2018

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym dopuszczalne jest jedynie w razie łącznego wystąpienia przesłanek wskazanych w zdaniu pierwszym 43 § 2 KRO, to jest w razie przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów. Ciężar dowodu wykazania powyższych przesłanek spoczywa na uczestniku postępowania, który zgłosił wniosek o ustalenie nierównych udziałów (art. 6 KC).


www.adwokat-korzeniewska.pl

Przewiń do góry