Alimenty od małżonka a renta rodzinna

III AUa 925/17 – wyrok SA Lublin z dnia 15-05-2018

 

Użycie w przepisie art. 60 § 2 KRO sformułowania „sąd może orzec”, wskazującego na brak obligatoryjności przyznania alimentów od małżonka wyłącznie winnego, nie determinuje, że do ustaleń odnośnie obowiązku alimentacyjnego może dojść tylko na drodze postępowania sądowego w sprawie o alimenty. Z uwagi na brak takiego orzeczenia obowiązek poczynienia ustaleń, czy na zmarłym w chwili śmierci ciążył obowiązek alimentacyjny wobec wnioskodawczyni, czy jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu po orzeczeniu rozwodu (separacji) oraz czy obowiązek alimentacyjny był dobrowolnie realizowany do momentu śmierci zobowiązanego, spoczywa na sądzie rozpoznającym odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty rodzinnej.

https://www.adwokat-korzeniewska.pl/alimenty-czym-sa/#more-949
Przewiń do góry