Wysokości odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia


V CSK 612/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 08-05-2018

 

Przed 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 481 § 1 KC w razie opóźnienia dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel miał prawo żądania odsetek w wysokości ustawowej, jeśli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona (§ 2 art. 481 KC). Po 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ sposób określania wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Dłużnik

Przewiń do góry