Umowa o roboty budowlaneV CSK 616/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 08-05-2018

 

Brak formalnego zgłoszenia przez wykonawcę przeszkód w terminowym wykonaniu umowy o roboty budowlane a odpowiedzialność za nieterminowe zrealizowanie robót budowlanych.

Brak formalnego zgłoszenia przez wykonawcę przeszkód w terminowym wykonaniu umowy o roboty budowlane nie oznacza, że już z tego powodu należy mu przypisać odpowiedzialność za nieterminowe zrealizowanie robót budowlanych. Fakt przyczyn niezrealizowania robót w terminie, mający wpływ na zasadność naliczania kar umownych może być wykazywany przez podwykonawcę wszelkimi środkami dowodowymi. W tej materii nie obowiązuje formalna teoria dowodów.


www.adwokat-tychy.com

Przewiń do góry