DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO

IV CSK 197/17 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 18-04-2018

W razie powzięcia wątpliwości co do opinii biegłego, sąd podejmuje decyzje na podstawie art. 286 KPC, stosownie do okoliczności sprawy. Upoważnienie przewidziane w tym przepisie może przekształcić się w powinność, na przykład w sytuacji, w której ustne wyjaśnienie opinii sąd uzna za niezadowalające i podtrzyma negatywną jej ocenę. W takim wypadku sąd nie może samodzielnie wypowiedzieć się w kwestii wymagającej wiadomości specjalnych, z pominięciem dowodu z opinii biegłego, lecz powinien zażądać dodatkowej opinii.

Przewiń do góry