Intercyza

INTERCYZA

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska zawierana przez małżonków lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. Dzięki intercyzie można wprowadzić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami.

Termin intercyza jest terminem umownym, bowiem przepisy prawa nie przewidują takiego pojęcia. Określenie to używane jest głównie w kontekście umów sporządzanych przed ślubem, które zaczynają obowiązywać w momencie zawarcia małżeństwa. Termin ten jednak obecnie używany jest także często do umów sporządzanych w trakcie trwania małżeństwa, wprowadzających rozdzielność majątkową.

Rodzaje intercyzy:

 • umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków),
 • umowa rozszerzająca wspólność majątkową,
 • umowa ograniczająca wspólność majątkową,
 • umowa przywracająca wspólność ustawową.

Zalety intercyzy:

 • każdy z małżonków może dowolnie dysponować swoim majątkiem,
 • jeden z małżonków unika odpowiedzialności w przypadku problemów finansowych drugiego,
 • w przypadku przedsiębiorców odpowiadających swoim majątkiem, kiedy takowy ma problemy finansowe, nie jest możliwe ściąganie długu z majątku wspólnego małżonków.

Należy mieć jednak świadomość, że ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie wyłącza stosowania przepisów regulujących małżeńskie stosunki majątkowe niezależnie od ustroju majątkowego jaki obowiązuje w małżeństwie.

Wady intercyzy:

 • umowa uniemożliwia wspólne zadłużanie się,
 • do kredytu liczona jest zdolność jednego z małżonków (co może znacznie obniżać zdolność kredytową),
 • nie jest możliwe wspólne rozliczanie się z podatku.

Koszty zawarcia intercyzy:

 • umowy zawierane u notariusza obciążone są taksą notarialną. Taksy te są regulowane poprzez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (U.2013.237 j.t.).
Przewiń do góry