Prawnik a adwokat

PRAWNIK A ADWOKAT

Według polskiego prawa, prawnik to osoba która ukończyła studia prawnicze i posiada wykształcenie wyższe w stopniu minimalnym magister. Osoba taka może otworzyć kancelarię prawną i udzielać porad prawnych. Należy jednak wiedzieć iż nie podlega on organom nadzorczym a więc nie obowiązuje go kodeks etyki zawodowej i nie podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia od czynności cywilno-prawnych a więc nie daje odpowiedniego zabezpieczenia swoim klientom. Co najważniejsze prawnik nie może reprezentować osób przed sądami jako profesjonalny pełnomocnik. Może jedynie reprezentować osoby gdy ma podpisaną stałą umowę na zarządzanie jej majątkiem.

Adwokat to osoba która oprócz studiów prawniczych ukończyła trzyletnie szkolenie aplikacyjne oraz pozytywnie zdała egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej. Adwokat ma najszersze uprawnienia z pośród zawodów prawniczych. Prowadzi własną działalność gospodarczą, która posiada obowiązkowe ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych. Ma prawo do reprezentowania przez sądami wszystkich instancji, może podjąć się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw i nie może być z niej zwolniony.

Przewiń do góry