Moment właściwy dla oceny wyczerpania przez przedmioty przeznaczone w testamencie prawie całego spadku


IV CSK 571/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 26-04-2018

 

Miarodajna do stwierdzenia, czy przedmioty przeznaczone w testamencie wyczerpują prawie cały spadek, a także jaki jest udział w spadku odpowiadający wartości przyznanych przez spadkodawcę przedmiotów, jest chwila sporządzenia testamentu. Wykładni oświadczenia testatora nie należy dokonywać przez pryzmat okoliczności, które nastąpiły po jego złożeniu, do czego prowadziłoby uznanie za rozstrzygającą chwili otwarcia spadku, a tym bardziej orzekania o jego nabyciu.

Spadek

Przewiń do góry