Spadek

Spadek to ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), który przechodzi na spadkobierców w chwili śmierci spadkodawcy (tzw. otwarcia spadku). W skład spadku wchodzą wyłącznie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Przejście praw ma charakter sukcesji uniwersalnej, nie obejmuje jednak obowiązków i praw ściśle związanych z osobą zmarłego (np. praw osobistych jak prawa autorskie) oraz praw , które przechodzą na inne osoby niezależnie od tego czy są spadkobiercami.

Spadkobierca może:

przyjąć spadek „wprost”, co oznacza, że bierze na siebie bez ograniczeń odpowiedzialność za długi i odpowiada za nie zarówno majątkiem spadkowym, jak i osobistym,

przyjąć spadek z „dobrodziejstwem inwentarza” oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi do wartości ustalonej w inwentarzu stanu czynnego spadku (takie rozwiązanie ogranicza odpowiedzialność do ustalonej wartości ale nie wyłącza odpowiedzialności majątkiem własnym),

odrzucić spadek – traktowany jest wówczas tak jakby jako nie dożył otwarcia spadku (Oznacza to, że spadek przechodzi na jego dzieci lub spadkobierców ustawowych, jeśli spadkobierca ustawowy nie miał zstępnych. Jeżeli nie chcemy by dzieci przyjęły spadek z długami, muszą one również go odrzucić, a w przypadku kiedy są one nieletnie, rodzice muszą odrzucić spadek w ich imieniu, do czego wymagana jest zgoda sądu rodzinnego).

Przewiń do góry