Obsługa prawna

W dzisiejszych czasach korzystanie ze stałej obsługi prawnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej staje się koniecznością. Wynika to z faktu, że rezygnacja z obsługi prawnej nie oznacza oszczędności, gdyż pomoc prawnika przynosi wymierne korzyści w postaci m.in. unikania niekorzystnych zapisów umownych, negocjowania lepszych warunków umów, stworzenia możliwości dochodzenia przymusowego wykonania umowy oraz ściągalności należności. Istotne przy tym jest to, że fachowa pomoc prawna nie stanowi obecnie luksusu, na który mogą pozwolić sobie tylko przedsiębiorcy o silnej pozycji na rynku. Staje się ona bowiem dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, w tym także tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Proponujemy Państwu atrakcyjne formy wynagradzania naszych usług w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt, w zależności od potrzeb i specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje:

  • bieżące doradztwo prawne,
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych,
  • reprezentację prawną podczas negocjacji handlowych z kontrahentami,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • analiza umów proponowanych przez kontrahentów i ocenę ryzyk związanych z ich zawarciem,
  • dochodzenie w imieniu Klienta wykonania umów oraz należności z umów,
  • prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych,
  • reprezentacja w sporach z pracownikami oraz konsumentami,
  • polubowne rozwiązywanie sporów.
Przewiń do góry