Umowy, analizy i opinie

Podstawą efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej są prawidłowo skonstruowane umowy. Specyfika języka prawnego wymaga zaangażowania profesjonalisty, który zabezpieczy Państwa interesy zarówno na etapie zawierania umów, jak i w trakcie ich realizacji. Doświadczenie adwokat Marzeny Korzeniewskiej-Gajewskiej w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, pozwala nam zapewnić Państwu pomoc prawną przy analizie różnorodnych problemów prawnych pojawiających się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowywane przez nas opinie i analizy prawne, pozwolą Państwu na prawidłową ocenę zaistniałego stanu faktycznego oraz podjęcie najkorzystniejszej dla Państwa decyzji biznesowej.

Zakres usług Kancelarii w tej materii obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie projektów umów, wzorców umownych, regulaminów,
  • analiza umów proponowanych przez kontrahentów i ocenę ryzyk związanych z ich podpisaniem,
  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
  • pomoc prawna w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, zastrzeżenie prawa własności),
  • doradztwo i pomoc prawna w procesie realizacji umowy,
  • reprezentowanie w sprawach odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów,
  • dochodzenie w imieniu Klienta wykonania umów oraz należności z umów,
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych.
Przewiń do góry