Sprawy gospodarcze

Sformalizowana procedura sądowa w sprawach gospodarczych wymaga zaangażowania profesjonalnego prawnika. Istnieją różnorodne formy organizacji własnej działalności gospodarczej, w związku z czym proponujemy Państwu korzystne rozwiązania oraz przybliżamy korzyści i ryzyka płynące z dokonywanych przez Państwa wyborów. Z udziałem Kancelarii wybierzecie Państwo dogodną formę prowadzenia działalności gospodarczej, założycie spółkę, a także przeprowadzicie proces rejestracji zmian w umowie spółki.

Naszym Klientom prowadzącym lub chcącym prowadzić działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego oferujemy:

  • doradztwo prawne przy wyborze optymalnej dla Klienta struktury organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności,
  • pomoc prawną w procesie zakładania i rejestracji spółek, fundacji, stowarzyszeń,
  • przygotowywanie projektów, stosownych aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów i innych dokumentów,
  • pomoc prawna w postępowaniach rejestrowych o wpis do właściwych rejestrów, w tym do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • przygotowywanie zmian umów spółek handlowych oraz opracowanie projektów uchwał organów spółek,
  • przygotowywanie umów handlowych oraz doradztwo w zakresie zabezpieczenia ich wykonania,
  • reprezentację wobec organów Państwa, kontrahentów, wierzycieli i dłużników, w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej,
  • windykację należności,
  • stałą obsługę prawną.
Przewiń do góry