ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ

V CSK 586/17 – postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 19-04-2018

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczenia nim objętego.

Przewiń do góry