Przesłanki orzeczenia separacji

Separacja jako instytucja prawna polega na zniesieniu w drodze orzeczenia sądowego praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, przy czym w zakresie majątkowym separacja wywołuje zwykle skutki takie same jak rozwód. Zostaje jednak zachowany węzeł małżeński, w związku z czym żaden z małżonków nie może zawrzeć ponownego małżeństwa. Separacja jest instytucją prawną niezależną od rozwodu. Umożliwia małżonkom uregulowanie w jednym postępowaniu szeregu kwestii osobistych i majątkowych związanych z ustaniem wspólnego życia. W przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje ustania małżeństwa.
Czym jest separacja?
Rozwód
Przewiń do góry